Coram angelis cantamus tibi, Domine. Wobec aniołów śpiewamy Tobie, Panie. Mowa tu o spotkaniu z Bogiem żywym. Nie śpiewamy po prostu dla siebie samych. Śpiewamy zwróceni ku Bogu, by do Niego dojść. Śpiewamy dla Boga, który nie jest nam nieznany, ale który ma oblicze – oblicze Jezusa Chrystusa.

Dla Boga, który jest Logosem (Słowem, Rozumem) i Miłością. Dlatego jedno i drugie należy do tego spotkania. Z jednej strony jest to muzyka, która ma być odpowiedzialna wobec Logosu, oświecona rozumem, a równocześnie – muzyka, która pochodzi z serca, jest inspirowana miłością.”

Benedykt XVI

Bądźmy w kontakcie!

Parafia św. Kazimierza
w Pruszkowie

05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 23

Ponieważ jestem jednym z dwojga organistów
w parafii, wcześniej skontaktuj się ze mną,
żeby sprawdzić, kiedy możesz mnie spotkać.

Napisz do mnie

[pirate_forms]